Chemická injektáž zdiva, injektáž zdiva Praha, sanace vlhkého zdiva Praha.

Námi prováděné tlakové injektáže (viz níže) jsou prokazatelně nejúčinnějšími metodami ve svých kategoriích:

Tlaková injektáž zdiva je nesporně nedílnou součástí stavebních postupů při odvlhčení spodní stavby v oboru sanace vlhkého zdiva. Dovoluji si tvrdit, že tlaková chemická injektáž zdiva je v oboru sanace a odvlhčení zdiva nenahraditelná, respektive nenahraditelná v mnoha případech. Zejména to jsou případy, kdy je potřeba zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Všeobecně injektáž zdiva je nejšetrnější metoda ke stavbě, na rozdíl od většiny mechanických metod, jako je například narážení nerezových plechů do zdiva anebo podřezání diamantovým lanem  a jiné. Všechny tyto mechanické metody jsou staticky násilné zejména pro starší objekty z důvodu razantního zásahu do konstrukce stavby. Tím však nechci nikterak snižovat tyto metody. Avšak v mnoha případech hrozí riziko narušení statiky objektu, dále v některých případech nemožnost tyto metody vůbec použít. Pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu proti vzlínající vlhkosti nebo vlhkosti vnikající do zdiva z rubové strany konstrukce podúrovňové stavby (infiltrace vlhkosti z přilehlé zeminy do zdiva) a pronikání tlakové vody, většinou do podzemních podlaží , je to u chemické tlakové injektáže bez výše uvedených i neuvedených rizik. Injektáž zdiva je nejšetrnější ke stavbě jako takové, ale to vůbec neznamená, že je neplnohodnotná. V případě, že se injektáž zdiva provede bezchybně, tzn. že při vhodném výběru druhu injektáže za použití kvalitní injektážní hmoty a dodržení technologického postup pro danou injektáž zdiva, je výsledek 100%ně plnohodnotný, jako je tomu např. u mechanického zhotovení hydroizolace zdiva. To znamená, že kvalitně a odborně zhotovená chemická injektáž zdiva plně nahrazuje tzv. podřezání zdiva nebo odkopem zhotovenou izolaci podúrovňového zdiva. Za dobu mé praxe v oboru sanace zdiva Praha a okolí., která se datuje od roku 1991, můžu toto s jistotou tvrdit.

Video s ukázkou námi vyvinuté aplikace dvoufázově prováděné tlakové krémové injektáže.

Ceník tlakové krémové injektáže Užitný vzor – průmyslová ochrana tlakově prováděné krémové injektáže   Tři nejúčinnější druhy injektáží pro odstranění příčin poruch či absencí izolace zdiva:

– Chemická tlaková krémová injektáž pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu.

V případě zavlhlého zdiva z příčiny kapilární vzlínající vlhkosti je nutné vytvořit celistvou a rovnoměrně kompaktní vodorovnou hydroizolační clonu – bariéru ve zdivu. V tomto případě je nejúčinnější metoda – tlaková krémová injektáž!

– Tlaková polyuretanová injektáž pro zamezení vtékání tlakové vody do objektů a staveb.

Pro zabránění průsaků tlakové vody do objektu skrz zdivo je jedinečně účinná metodou tlaková injektáž polyuretanovou pryskyřicí – tlaková polyuretanová injektáž!

– Tlaková rubová gelová injektáž pro zamezení infiltrace vlhkosti  z přilehlé zeminy do podúrovňového zdiva, tzv. bezvýkopová izolace.

Rubová chemická tlaková gelová injektáž se provádí  pro zhotovení vnější svislé hydroizolační clony – membrány k zamezení pronikání vlhkosti nebo tlakové vody do podúrovňového zdiva z přilehlého terénu, zejména tam, kde nelze provést odkop pro zhotovení nové svislé izolace z rubové, tj. venkovní strany podúrovňového zdiva. Gelová injektáž a její podstata technologického postupu je ta, že se zdivo plošně provrtá v šachovnicovém provedení a následně se provede injektáž nikoliv do zdiva, ale skrz stavební dílec podúrovňového zdiva z vnitřní přístupové strany. Tím se napouští nejen přilehlá zemina, ale i na rubové straně podúrovňového zdiva vzniká celistvá plošná elastická hydroizolace a tím se celoplošně akryl gelem utěsnění podúrovňové zdivo z venkovní strany, čímž se zabrání infiltraci (přenosu) vlhkosti z přilehlého terénu, ale i případné tlakové vody – tlaková gelová injektáž!

Všeobecné pojednání – Chemická tlaková injektáž – Injektáž zdiva Praha

Aby výsledek byl 100%ní, musí firma provádět injektáže dlouhodobě, jelikož se může zdát. že stačí zdivo pouze navrtat, pak ho něčím naplnit a je vše zdárně hotovo. Jen firma, která se této disciplíně věnuje dlouhodobě ví, co jsem tímto chtěl říci. V žádném případě nepodceňuji stavební zkušenosti majitelů objektů postižených vlhkostí, ale injektáže zdiva mají mnoho zákonitostí, které se nikde nedočtete, dokonce ani v materiálech od výrobců injektážních hmot. Jedná se zdánlivě o detaily v technologických postupech injektáže zdiva, které také, kromě dodržení norem, způsobu aplikace a v neposlední řadě použitého injektážního přípravku, mohou mít některých případech zásadní vliv na výsledek provedené izolace zdiva. Důležité jsou také dlouholeté zkušenosti v oboru sanace vlhkého zdiva, ale o těch jsem se již zmiňoval. Po relativně dlouhé cestě v tomto oboru sanace vlhkého zdiva jsme jednoznačně dospěli ke třem nejúčinnějším injektážním metodám. ve svých kategoriích. Musím ale zdůraznit, že jsou nejúčinnější a nejspolehlivější ,,pouze“ ve svých kategoriích a nedají se navzájem zaměňovat. Neexistuje univerzální injektáž zdiva. Každá ze tří námi prováděných tlakových injektáží je vhodná pro odstranění určitého problému. K tvrzení, že námi prováděné tlakové injektáže zdiva jsou nejúčinnější ve svých kategoriích jsme dospěli tím, že jsme měli možnost porovnávat výsledky různých druhů injektáží zdiva (tlaková, beztlaková, nízkotlaká injektáž), které se postupem času v oboru sanace vlhkého zdiva na trhu začaly objevovat. Tím, že jsme tyto druhy injektáží také prováděli, měli jsme možnost odsledovat a objektivně vyhodnocovat jejich účinnost v závislosti na typu použité injektáže, ale také na druhu a míry poškození injektovaného materiálu, místě prováděné injektáže zdiva, způsobu provedení a v neposlední řadě okolo jednoho tisíce již zhotovených zakázek. Výrobci většinou pouze popisují ve svých technických listech a jiných dokumentech způsob použití a účinnost jejich injektážních výrobků s množstvím technických a chemických údajů, které jsou samozřejmě také velmi důležité, většinou ale nemají zpětnou vazbu prováděných aplikací a jejich injektážních hmot, což je pochopitelné. Důkazem mého tvrzení je naše revoluční metoda, tlaková dvoufázová krémová injektáž, ačkoliv krémová injektáž není zdaleka novinka na trhu. Jako první jsme poukázali u krémové injektáže na nevýhody její dlouhodobě a doposud prováděné aplikace doporučované všemi konkurenčními výrobci krémových injektážních hmot. Proto jsme vyvinuli nový a účinnější způsob její aplikace a zavedli jsme nové pojmy či doporučení, jakou je jednofázová a dvoufázová injektáž, housenkové výplně, tepelné ztráty u obvodového nadzemního zdiva nezatěsněných vrtů např. polystyrénovými zátkami,  atd., a to v žádném technickém listu od výrobce zmiňované krémové injektáže nenajdete! To je jen jeden takový názorný příklad, že výrobci ačkoliv většinou vyrábějí kvalitní injektážní hmoty nemusí vždy mít v aplikační rovině vše vyzkoušené a tím v jejich listech uvedené.  Provádíme i metody jiných tlakových i netlakových injektáží, ale je to výslovně na základě požadavku projektantů či investorů, ale většinou při konzultacích s námi dospějí ke změně návrhu řešení, což je ku prospěchu obou stran. Naším cílem bylo a vždy bude, aby byl zákazník, který si nás objednal, spokojený, a hlavně aby námi provedená injektáž stoprocentně pomohla vyřešit problém jednou pro vždy. Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich objektů? Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání v zimním období, které proces rozpadu stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace zdiva je to, že tato nadzemní zavlhlá část stavby vykazuje větší tepelné ztráty. Dále, pokud byste chtěli zateplit tento objekt, tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se stane to, že se vlhkost ještě intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně se začnou objevovat na površích zdiva různé druhy plísní, které vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví nebezpečné. Co se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva staveb?
  • Nevratná destrukce zdicích a povrchových materiálů
  • Zvýšené tepelné ztráty
  • Zdravotní riziko v obytných prostorách
  • Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)
  Jiří Schwarz jednatel TRUMF sanace s.r.o. Když je naše profese koníčkem

Chemická injektáž zdiva, injektáže zdiva Praha, sanace zdiva, sanace vlhkého zdiva…

Zde najdete několik nejnovějších dotazů z naší poradny. Kompletní seznam dotazů a odpovědí najdete v naší poradně, viz Poradna.

Dobrý den, je možné napojit vodorovnou hydroizolaci zdiva provedenou AquaStop Cream® na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou tekutou lepenkou nebo AquaStop Bitumen 2K® podobným způsobem jak uvádíte napojení na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou z asfaltových pásů natavených nad úroveň vodorovné izolace na svislou stěnu, předpokládám že nebude docházet k nahřátí AquaStop Cream® aplikovaného ve stěně a tim možnost jeho znehodnocení a také dojde k dokonalejšímu přilnutí tekuté lepenky ke stěně.Do jaké výšky doporučujete přetáhnout vanu nad vodorovnou hydroizolaci . Děkuji J Marek
Dobrý den pane Marku. Je to přesně tak, jak jste to v podstatě uvedl. Napojení hydroizolační vany a vodorovné izolace ve zdivu se provádí stejně jako u modifikovaných pásů. U bezešvých hydroizolací podlah na bázi bitumenu je bezesporu výhodou lepší spojení k podkladům, včetně zavlhlých, netepelné zpracování a zejména snadné nanášení na svislé konstrukce do výšky zhotovené injektáže. Injektážním krémem AquaStop Cream nevzniká clona pro zamezení vlhkosti pouze ve zdivu, ale i na povrchu zdiva. Tím se tyto dvě hydroizolace spolehlivě spojí a samozřejmě se doplňují. Přesah nad vodorovnou hydroizolaci zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti zhotovenou systémem AquaStop Cream doporučuji 50 až 100 mm.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem.
Dobrý den. Vlastním starý zděný dům, kde již asi nefunguje lepenkové podřezání. Uvažuji o injektáži zdiva. Nikde jsem se ale nedočetla, ani ve Vaší poradně, zda je třeba provrtat celou zeď. Tedy zda i v interiéru jsou patrny díry po vrtání. Pokud se nedá pracovat pouze z vnější strany zdiva, je to záležitost všech místností? rozumím tomu dobře? Děkuji za odpověď. Eva Macháčková

 

Dobrý den paní Macháčková. U systému AquaStop Cream se vždy vrtá na celou tloušťku zdiva mínus cca 30 mm – 40 mm. Takže nikoliv skrz zdivo. U zdiva např. v tl. 450 mm se vrtá na hloubku vrtů 420 mm. Vždy vrtáme z jedné strany zdiva. U obvodového zdiva je dokonce výhodnější vrtat z venkovní strany (lépe zainjektované rohy apod.) a u vnitřního zdiva buď zleva a nebo zprava, neboli z jedné nebo druhé strany. Jinak tato informace je dostupná v Poradně v mnoha a mnoha dotazech a odpovědích, jen je potřeba trochu trpělivosti. Technologický postup systému AquaStop Cream je uveden na více stránkách našeho webu i např. na našem ukázkovém videu provedení viz https://www.youtube.com/watch?v=_SLn1rA_yVM .
 
S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
———————————————————–
Ještě jednou dobrý den.
Děkuji za odpověď, asi jsem byla nepozorná. Šlo mi o to, čistě teoreticky, kdybych se rozhodla Vás oslovit pro realizaci, zda budu muset „evakuovat“ celý dům, nebo zda se jedná o čistě venkovní záležitost. Letos to již nezvládnu, ale v příštím jaře bych Vás ráda oslovila.
Děkuji za trpělivost.
Přeji hezké zbývající letní dny.
Eva Macháčková
 
Dobrý den,vlastnim rod.dum na kterém byla provedena dodatečná izolace pomocí nerez desek cca 10 let zpátky.Nyni se vlhkost začíná objevovat v nejužívanější místnosti obyv.pokoji.Chtel by se zeptat jestli by s tím šlo něco udělat.Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den. Vždycky se musí najít příčina Vámi popisovaného stavu a pak se dá problém vždy vyřešit. Prosím o zaslání Vašeho tel. čísla na kterém se domluvíme na termínu a místu prohlídky. Tím musíme začít.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

Můj starý dům je postaven na pískovcových štukách cca 50 cm vysokých. Je možno využit krém i v pískovci, bude to fungovat? Díky za zprávu.

Dobrý den pane Svobodo. V pískovci se injektážní krém velmi dobře rozpouští, respektive se snadno vpenetrovává do jeho struktury, tj. pórů a i těch nejjemnějších kapilár tohoto přírodního stavebního materiálu. Posílám Vám odkaz na fotografii z našeho webu, kde uvidíte vznikající vodorovnou izolaci po provedené injektáži systémem AquaStop Cream. Stačí na odkaz kliknout: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/reference-trumf/sanace-vlhkeho-zdiva-injektazi-aquastop-cream-v-piskovcovem-obvodovem-zdivu/

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, pokud se neprokáže, že vlhkost zdiva spočívá ve vzlínání spodní vody, ale proto, že je v místnosti vzdušná vlhkost a nemožnost dokonalého větrání, je možné na tyto vlhké zdi použít AquaStop Bitumen 2K? Používá se to pouze pod omítku, nebo to lze aplikovat i na vymalovanou zeď? Jedná se o šatnu ve starém, rekonstruovaném domě. Bohužel je postavený „dům v domě“, tzn. že je obvodová zeď, potom mezera a uvnitř postavené zdi, zřejmě kantka. Děkuji, Fišerová

 

Dobrý den paní Fišerová. Prosím o zaslání Vašeho tel. čísla a já Vám po telefonu vše vysvětlím. Vzhledem k tématu Vaší otázky to bude rychlejší a konstruktivnější. Děkuji za pochopení.
S přátelským pozdravem Jiří Schwarz
——————————————————————
Dobrý den pane Schwarzi,
 
děkuji Vám za ochotu a za rychlou reakci. Už jsem u Vás objednala materiál na injektáž, protože se u mě zřejmě jedná o spodní vlhkost. Doufám, že si tímto pomůžu, pokud ne, budu problém řešit dále. Samozřejmě Vás chápu, že nezvládáte na všechny dotazy odpovídat, pokud budu Vaši pomoc dále potřebovat, ráda se s Vámi zkontaktuju a poprosím o radu 🙂 Přeji Vám hezký den, Fišerová
_________________________________________________
Samozřejmě jsem Vám k dispozici i nadále.
S přátelským pozdravem 
Jiří Schwarz
 
 
 
Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou. A tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, až po lepidla, nátěry atd atd,.Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Pouze složka vody z obsahu krému. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

_______________________________________________________________

Já také děkuji za Vaše přání pane Tarabo.

S přátelským pozdravem J. Schwarz

Dobry den, Potreboval by som dodavatelskym sposobom poriesit injektaz kamenneho sokla na rodinnom dome v Bratislave. Material je vapenec / pieskovec spojeny klasickou maltou (prevazne vapennou). Sirka murov cca 60cm, dlzka mura cca 10m. Mam zaujem to riesit dodavatelskym sposobom Vasim pripravkom kremovej injektaze, aby boli prace prevedene na patricnej odbornej urovni niekym kto ma prax a zaroven aj tlakovou pumpou, ktoru som videl ze vyuzivate. Viete mi prosim odporucit niekoho kto to na Slovensku realizuje alebo je mozno vyuzit aj sluzby Vasej firmy? Aka by bola orientacna cena, ak by ste mohli niekoho poslat z Ciech na realizaciu? Doprava, plus cena injektaze na bezny meter (praca plus material)? Dakujem vopred za odpoved S pozdravom Marian

Dobrý den. Posílám Vám odkaz na kompletní výpočet ceny za zhotovení tlakové krémové injektáže včetně dopravy. Poslal bych Vám tam dva pracovníky s dlouholetou praxí a vzhledem k relativně malém rozsahu prací by byla za jeden den injektáž zdiva dokončena. Na níže uvedeném odkazu si vypočítáte konečnou cenu včetně dopravného v CZK, ale cenu si pak případně přepočítáme dle kurzu ve vaší měně v EUR. Zde klikněte: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/ . Pokud byste měl jakékoliv nejasnosti v elektronické kalkulačce, napište mi a já Vám výpočet pošlu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

___________________________________________________________________________

Dobry den pan Swarz,

Dakujem pekne za odpoved, som rad ze je moznost realizovat prace dodavatelskym sposobom aj na uzemi SK za pomerne rozumnu cenu.

Este by som sa chcel spytat nasledovne otazky:

  • Odporucate pre zvysenie ucinnosti injektaze vrtat otvory v dvoch horizontalnych urovniach, alebo postacuje jedna linia vrtov?
  • Material kremu je na baze silanu, alebo zivica – silan. Teda po zaschnuti krystalizuje a je krehky, lebo ostava pruzny?
  • Je mozne po nejakom case diery vyplnit cementom kvoli obnove sily muriva a statike, bez toho aby to nejako negativne narusilo vytvorenu izolacnu vrstvu?

Dakujem za doplnujuce odpovede

S pozdravom

Marian Slavkovsky

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Slavkovsky. V cihelném zdivu se vrtá do průběžné spáry v jednořadém provedení.U smíšeného zdiva je otázka o jaké smíšené zdivo se jedná. Smíšené zdivo je široký pojem. Např. jaký poměr je tam kamene a případné cihly, o jaký druh kamene či druhy kamenů se jedná (savý, nesavý) atd. To vše má vliv na rozhodnutí, zda vrtat jednořadě či dvouřadě. To dvouřadé provedení u smíšeného zdiva je pouze doporučení. Toto doporučení je ale na místě za předpokladu méně příznivých okolností. Zejména u většího poměru nesavého zdícího materiálu obsaženého ve zdivu. Složení krému viz tento odkaz: http://www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk/uploads/technicky_list_pro_beztlak-SK.pdf . K té poslední otázce. Otvory po vpenetrování injektážního krému do zdiva se nemusí vyplňovat maltovou či cementovou směsí. U těchto průměrů vrtů a jejich vzdáleností nehrozí statické narušení zdiva. Jedná se o tzv. mikroinjektáž. Postupně se ale ujal ve stavebnictví všeobecný název, injektáž zdiva. Ale pokud byste si dal tu práci a vrty po jejich vyprázdnění vyplnil maltovou zálivkou, nic tím nezkazíte. Bariéra pro zamezení pronikání vlhkosti, která vznikne okolo vrtů a tak i když výplň nebude nasycená injektážním krémem, nemůže přes tuto výplň vlhkost pronikat, jelikož se vlhkost k vrtu vyplněného zálivkou nedostane. Jednoduše, nevznikají jakési mosty pro přemostění vlhkosti.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, injektáž se aplikuje přes plastové injektory/kov. pakry, popř. jakým způsobem? Děkuji za info, Blatný

Dobrý den pane Blatný. Injektáže se provádějí různými druhy injektážích hmot pro různé příčiny, ale pokud se jedná o zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu metodou krémové injektáže, tam se injektážní krém aplikuje do vrtů zhotovených ve zdivu trubičkovým plnidlem bez použití pakrů (injektorů) viz animační video pro aplikaci krémové injektáže svépomocí https://www.youtube.com/watch?v=aM6ZCsgK060 a nebo viz reálná ukázka aplikace krémové injektáže https://www.youtube.com/watch?v=_SLn1rA_yVM

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace

Mob: +420 603 589 130

Dobrý den,prosím mohl bych poprosit o radu při rekonstrukci domečku, zástavby v Prostějově.Máte odborníky na konzultace i na moravě. Mám provedenou novou hloubkovou kanalizaci odpadů okopanou omítku v místech kde byla zed vlhká, vybranou podlahu do hloubky 30cm, ale nevím jak přesně pokračovat dál při izolaci zdiva proti vlhkosti at neudělám zásadní chybu.Rád bych pouzil vhodné prostředky třeba právě injektáž zdiva.Mám take venkovní dvorek kde je take několik metru už odkopaných k základúm a přípravených k izolaci. Mám připravenou nopovou folii a drenážní trupky podle rad zedníků ale je to dostačující. Domeček je z roku 1954 .Izolace jsu udělány jen tak někde ipou.. mam plánováno podlahové topení.. Rad bych to měl v pořádku poradíte prosím. Díky moc Konečný Pavel Prostějov.

Dobrý den pane Konečný. Poradím Vám rád, ale vzhledem k rozsahu dotazů a tím mých nutných odpovědí využiji již své napsané články na mých webových stránkách či odpovědi na stejné otázky z mé Poradny. Vše se tam v podstatě dozvíte. Zkuste se podívat na tento web www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz , kde na úvodní stránce je schématicky znázorněn postup pro oblast sanace vlhkého zdiva s nadpisem: Schématické znázornění dodatečně zhotovených hydroizolací našimi produkty z důvodu dožilosti či absence hydroizolací spodní stavby pro trvalé zamezení pronikání zemní vlhkosti do objektu. Ještě Vám do tohoto emailu vkládám otázku a odpověď, respektive můj názor na použití nopové folie pro svislou hydroizolaci, viz http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ , je to ta druhá odpověď v pořadí. Jinak na našem jiném webu www.sanace-injektaz-zdiva.cz je dostatek informací pro správné zhotovení drenáže viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odvodneni-domu-drenaze/ a svislé vnější izolace viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/ . Stačí jen na tyto odkazy kliknout. Jinak pro bezchybné zhotovení injektáže pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu si pročtěte moji Poradnu na tomto odkazu, kde najdete s troškou trpělivosti odpovědi na všechny Vaše otázky , viz http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ . Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Prosím o informaci ,kolik by byla celková cena za injektáž Vaším AquaStop Creamem při délce zdiva 6m a šíře zdiva 70cm. Předem děkuji za odpověď . S pozdravem Racková

 Dobrý den paní Racková. Myslíte kompletní cenu za práci od naší aplikační divize? A nebo tzv.svépomocí?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na sanace vlhkého zdiva

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

 —————————————————————-

Dobrý den ,jsem sama v domku a nemám kdo by mi pomohl a tak myslím cenu za kompletní práci. Racková

——————————————————————

Dobrý den paní Racková. Stačí kliknout na tento odkaz  http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/ a jednoduše vyplnit kolonky v elektronické kalkulačce pro výpočet kompletní ceny. Pouze ve výsledné ceně není zaúčtované dopravné. Pokud mi napíšete vzdálenost od Prahy, připočtu Vám cenu za dopravu. Tím bude cena kompletní a konečná.  Kdybyste nevěděla, jak kolonky v elektronické kalkulačce vyplnit, napište mi zpět a já Vám závaznou nabídku odešlu. Jen bych potřeboval tu vzdálenost, abyste tu cenu měla včetně dopravného.   

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz